Schooltijden/ vakantierooster

Schooltijden 2017-2018

maandag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
dinsdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
woensdag: 8.30-12.00 uur
donderdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur
Vrijdag: 8.30-12.00 uur en 13.00-15.00 uur

Vakantierooster & vrije dagen 2017-2018

Vakanties:
Herfstvakantie 2017: 14 oktober t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie 2017-2018: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie 2018: 24 februari t/m 4 maart 2018
Meivakantie 2018: 28 april t/m 11 mei 2018 (inclusief Hemelvaart)
Zomervakantie 2018: 14 juli t/m 26 augustus 2018

Vrije dagen voor de hele school:
25-10 (koeienmarkt)
26-10 (studiedag)
30-3 (Goede Vrijdag)
2-4 (2e Paasdag)
27-4 (Koningsdag)
21-5 (2e Pinksterdag)

Vrije dagen onderbouw:
23-10, 24-10 en 27-10 (de week na de herfstvakantie is dus volledig vrij voor 1-4)
Middag 22-12 (voor de Kerstvakantie)
18-5 (dag na JA4D)

2018-2019 al vastgestelde vakanties en vrije dagen.

Vakanties:
Herfstvakantie 2018: 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 2018 – 2019: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2019: 23 februari t/m 3 maart 2019
Meivakantie 2019: 27 april t/m 5 mei 2019
Zomervakantie 2019: Regio midden: 20 juli t/m 1 september 2019

Vrije dagen voor de hele school:
19-4-2019 (Goede Vrijdag)
22-4-2019 (2e Paasdag)
30 & 31-5-2019 (Hemelvaart)
10-6-2019 (2e Pinksterdag)