Ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat de scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. De Franciscusschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passenderwijs voor het gebied Utrecht West.

De ondersteuning die onze school kan bieden

Elke school binnen Passenderwijs heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. In dit profiel legt het schoolbestuur vast welke extra ondersteuning de betreffende school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst.

De Franciscusschool kan passend onderwijs bieden in de volgende gevallen:
Onrust, concentratieproblemen, leerproblemen/astma, dyslexie, lees-/taalproblemen, hoogbegaafdheid, hoogbegaafdheid/gedragsproblemen.

Meer informatie vanuit Passenderwijs en de Franciscusschool vindt u in dit document
‘ondersteuningsprofiel’.