Identiteit

De Franciscusschool is een open katholieke basisschool. Iedereen is er welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. We vinden het belangrijk dat ouders en leerlingen onze katholieke achtergrond respecteren en onze opvattingen over mens, maatschappij en wereld waarderen.
Die opvattingen gaan over respect, het waarderen van verschillen, betrokken zijn op elkaar en verantwoordelijkheid nemen voor onze leefomgeving. Er is veel aandacht voor samen leven, leren en werken.

Geloof in het onderwijsaanbod

Per week besteden we gemiddeld een half uur aan levensbeschouwing. Dat houdt in: het begrijpen van bijbelverhalen, voorbereiden op de communie, leren bidden en het leren begrijpen van geloofstaal en –symboliek. Ook leren we meer over andere levensbeschouwingen en bereiden we gezinsvieringen voor. En natuurlijk vieren we Kerstmis en Pasen.
Samen vieren doen wij bij de maandvieringen. Wij openen en sluiten de maand samen met alle kinderen van de school in de hal. Wij bidden dan ook samen.