Gezonde school

Franciscus aan de slag met Gezonde School!

Waarom willen wij een gezonde school worden? Wij willen, op de Franciscusschool, de leerlingen meer leren dan alleen rekenen en taal. Door te werken aan de thema’s van de Gezonde school worden leerlingen zich bewust van een gezonde levensstijl. In dit proces worden school en ouders partners in de opvoeding van de kinderen. Op de Franciscusschool zijn wij gestart met de procedure om het vignet ‘Gezonde school’ te krijgen. Dit vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. Het Gezonde School vignet richt zich op 8 thema’s;

  • Voeding
  • Sport en bewegen
  • Roken en alcohol
  • Hygiëne, huid, gebit en gehoor
  • Sociaal- emotionele ontwikkeling
  • Relaties en seksualiteit
  • Fysieke veiligheid
  • Milieu

Een gezonde school is een school die op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van de leerlingen en het team werkt. Hierbij gaan we uit van wat wij al doen op school, dit proberen we te versterken en te borgen in het schoolbeleid. Per jaar zal er aan worden gewerkt om één of twee thema certificaten te behalen. Het certificaat sociaal-emotionele ontwikkeling & voeding hebben we ontvangen!

Klik hier voor het voedingsbeleid.

Meer algemene informatie vindt u op: www.gezondeschool.nl