OR

Welkom bij de Ouderraad (OR) van de Franciscus!

De OR bestaat uit tien betrokken ouders en een leerkracht die vol enthousiasme het schoolteam ondersteunen bij de organisatie van diverse activiteiten om voor de kinderen een leuke tijd neer te zetten.
De OR bestaat uit:

Bianca van Venetien (Elvi gr 6, Lilly gr 3), Ellis Christiaanse (Dide kleuterunit, Kick), Laura Koelink (Mike gr 4, Tess kleuterunit), Linda Vermeulen (Mette gr 7, Stan gr 3), Mirjam Pak (Zoë gr 4, Keano kleuterunit), Réka Brendel – Kovács (Katalin gr 7, Evelin gr 4, Dániel kleuterunit), Samantha Kok (Emma gr 6, Sophie kleuterunit), Sascha van den Boogaard (Evi gr 7, Jack kleuterunit), Tamara Derks (Esmee gr 4) en Yvette van der Linden (Esmée gr 6, Daan gr 3).
Het team wordt vertegenwoordigd door Jeannette Fokker.

Rij boven: Jeannette Fokker, Ellis Christiaanse, Mirjam Pak, Samantha Kok, Yvette van der Linden, Sascha van den Boogaart
Rij midden: Laura Koelink, Tamara Derks, Bianca van Venetien
Voor: Linda Vermeulen, Réka Brendel – Kovács

Welke rol heeft de OR in de school?
De OR organiseert samen met teamleden activiteiten op school, zoals het familiefeest, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, kleuterfeest en schoolreis. Per activiteit vormt de OR een commissie die verantwoordelijk is voor de betreffende activiteit. Als er extra hulp nodig is worden ouders via het schoolteam gevraagd voor ondersteuning.

In de laatste vergadering van het schooljaar wordt het bestuur van de OR voor het volgende schooljaar gekozen. Het bestuur bestaat uit drie ouders: een voorzitter, penningmeester en secretaris.
In schooljaar 18-19 bestaat het bestuur uit Linda Vermeulen (voorzitter) en Réka Brendel – Kovács (penningmeester). De rol van secretaris is vacant en wordt momenteel gezamenlijk ingevuld door Bianca van Venetien en Yvette van der Linden.
Het bestuur is door de ouders ook benoemd als ouderraad  in de zin van het reglement van de medezeggenschapsraad. Dit houdt in dat de ouderraad, de MR gevraagd en ongevraagd advies kan geven. De voorzitter van de OR en de voorzitter van de MR hebben twee keer per jaar overleg en informeren elkaar indien nodig.

Waarom vraagt de OR een vrijwillige ouderbijdrage?
Om de activiteiten op school te kunnen bekostigen vraagt de OR jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor het schoolkamp wordt daarnaast een aparte bijdrage van de ouders van groep 8 gevraagd.
De OR organiseert ook activiteiten die eenmalig extra geld opleveren (denk aan de Bag2School – inzameling). Hiervan worden extra’s betaald die niet betaald kunnen worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

In de algemene ledenvergadering van 18 september 2018 heeft de OR de afsluiting van het schooljaar17-18 en het budget 18-19 gepresenteerd. De presentatie geeft u een beeld van de uitgaven die de OR doet van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast leest u welke activiteiten de OR mede organiseert voor uw kinderen.

Via  deze link kunt u de presentatie nalezen.

Wat kunt u als ouder doen voor de OR?
Wij staan altijd open voor extra hulp, hoe meer handen hoe lichter het werk! Heeft u interesse om bij bepaalde activiteiten te helpen zonder volledig deel te nemen aan de OR, dat kan zeker. U kunt dan contact met (een van) ons opnemen.
Uiteraard kunt u ook met uw eigen initiatieven bij ons komen, dan bespreken we samen of het iets is wat in samenwerking met de OR opgepakt kan worden.

Hoe komt u als ouder in contact met de OR?
Wij komen graag met u in contact! Dit kan door ons aan te spreken op het schoolplein, of te mailen naar or@kbs-franciscus.nl

Tevens kan via dit mailadres de statuten en het huishoudelijk reglement van de OR worden opgevraagd.