Verlofregeling

Elk kind vanaf 5 jaar is leerplichtig. Daarom hebben wij verlofregels opgesteld. Deze ziet u hieronder.
Wilt u een verlofaanvraag doen dan kan dat via dit formulier.

De verlofaanvraag  kan één van onderstaande zaken betreffen.

 • Verlof i.v.m. religieuze feestdag
 • Vakantie buiten de schoolvakantie
  • Aangetoond moet worden dat u gedurende het hele schooljaar niet in staat bent om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • Uw aanvraag dient uiterlijk 8 weken van te voren te worden ingediend;
  • U dient een werkgeversverklaring te overleggen
 • Andere gewichtige omstandigheden; een aanvraag voor verlof op grond van andere gewichtige omstandigheden moet- als dat mogelijk is- minimaal tien dagen en liefst acht weken van tevoren bij de directie ingediend worden. Voor huwelijk en jubilea dient een kopie van de uitnodiging bij de aanvraag te worden bijgesloten.
  • Persoonlijke omstandigheden (uitleg beneden, voor de beoordeling wordt u uitgenodigd voor een gesprek)
  • Huwelijk bloed/ aanverwanten tot 3e graad: 2 dagen
  • Bij 12½ – en 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: 1 dag
  • 12½- , 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: 1 dag
  • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: 1 dag
  • Bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad: duur in overleg met de directeur.
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad: 4 dagen
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 2e graad: 2 dagen
  • Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad: 1 dag
  • Voor verhuizing van het gezin: 1 dag
  • Bijzondere talenten (sport/kunst) (uitleg beneden, voor de beoordeling wordt u uitgenodigd voor een gesprek)
  • Verlof voor vijfjarigen; ouders van een 5 jarige leerling mogen, in goed overleg met de directeur van de school, hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Deze mogelijkheid voor vrijstelling is uitsluitend bedoeld om overbelasting van het kind te voorkomen.