MR

Welkom bij de Medezeggenschapsraad (MR) van de Franciscus 

Teamleden: Petra Bos, Anouk van der Veer en Kees Deijns
Ouders: Kelly Duits, Liselore Moesbergen en Matthijs Brendel-Kovács

Zij vormen met elkaar een betrokken en enthousiaste MR, die zich inzet om school een fijne en leerzame plek te laten zijn voor de kinderen, ouders en het personeel.

Onze vergaderingen en de onderwerpen die behandeld worden

Als MR komen wij 6 keer per jaar bijeen om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen.

De vergadering zijn in principe openbaar. Mocht u een keer een vergadering bij willen wonen dan bent u van harte welkom. Wel willen we u vragen vooraf aan ons te mailen (mr@kbs-franciscus.nl) dat u aanwezig wilt zijn. Na iedere vergadering staat in de weekbrief een korte samenvatting, zodat u als ouder op de hoogte blijft van de besproken onderwerpen. Ook kunt u de verslagen onderaan deze pagina vinden. Na afloop van ieder schooljaar wordt er door de MR verslag gedaan van de besproken onderwerpen in het jaarverslag:
JAARVERSLAG MR 2016-2017-2018

Als MR hebben wij een wettelijk instemmings- of adviesrecht over een aantal onderwerpen. Deze komen dan ook langs in onze vergaderingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan: de begroting, de formatie, de groepsindeling, het vaststellen van vrije dagen, onderwijskundige ontwikkelingen.

Naast deze officiële onderwerpen, hebben wij vanuit de MR als specifiek speerpunt benoemd om de communicatie tussen ouders-school-kind steeds verder te versterken. Terugkerend agenda punt is hoe we ervoor kunnen zorgen dat school en ouders samen betrokken zijn bij de ontwikkeling van ieder kind. Als MR kijken we opbouwend kritisch mee waar verbeterpunten liggen, zodat er een leerklimaat is waarin ontwikkeling van ieder kind (op zijn/haar eigen niveau, zowel cognitief als sociaal) gestimuleerd wordt en geborgd wordt. Daarbij houden we als MR ook vinger aan de pols bij de resultaten van het onderwijs, door 2x per jaar een terugkoppeling te krijgen vanuit de Intern Begeleider over de CITO toetsen per groep en per vak.

Er valt veel te vertellen over de precieze rechten en plichten van de MR. Die zijn formeel vastgelegd in de een speciale wet: WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). Als u daarin geïnteresseerd bent kunt kijken op: http://www.infowms.nl/wet-medezeggenschap-op-scholen/

Wat kan ik zelf doen voor de MR?
Als MR vertegenwoordigen we alle ouders en teamleden. Wij komen dus pas volledig tot ons recht als u ons input geeft! Heeft u op- en/of aanmerkingen, suggesties of ideeën? Informeer ons! Uw mening of ervaring helpt ons met elkaar het beste uit de school te halen voor de kinderen.

Hoe kom ik in contact met de MR?
Wij komen graag met u in contact. Dit kan persoonlijk door ons aan te spreken op het schoolplein of per mail via mr@kbs-franciscus.nl

Verslag vergaderingen schooljaar 2018-2019

20-09-2018

Verslag vergaderingen schooljaar 2017-2018

12-12-2017
11-09-2017

Verslag vergaderingen schooljaar 2016-2017

21-06-2017
10-05-2017
13-03-2017
12-01-2017
23-09-2016