KMN Kind & CO TSO

De Tussenschoolse Opvang op de Franciscusschool wordt door school uitbesteed aan KMN Kind & Co.
Het tarief voor het overblijven is €2,50 per overblijfbeurt.
Voor meer informatie of vragen kunt u zicht richten tot de TSO Coördinatoren, op de Franciscusschool zijn dat:
TSO Coördinator: Jessica Kraan & Roxanne Tegelenbosch
E-mail: tsofranciscus@kmnkindenco.nl
Telefoon: 0612851959

De coördinatoren zijn op maandag, dinsdag en donderdag van 10.45 tot 13.15 aanwezig op de TSO. Telefonisch zijn zij diezelfde dagen en vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 13.30.
Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
TSO Franciscus

KMN Kind & Co
Tussenschoolse opvang