Dyslexieprotocol

Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en/ of spellen van taal. Het kan de schoolprestaties van kinderen ernstig belemmeren waardoor kinderen met dyslexie op school mogelijk onder hun niveau presteren. Bij een vroegtijdige signalering en behandeling van lees en/ of spellingsproblemen kunnen kinderen een aanvaardbaar niveau van technisch lezen, spellen en schrijven bereiken.

In dit protocol wordt beschreven hoe op de Franciscusschool wordt gewerkt aan het voorkomen, onderkennen en aanpakken van lees- en spellingsproblemen.

Lees hier het hele dyslexieprotocol.