Brede school Molenvliet

De Franciscusschool, de Molenwiek, de Constantijnschool, de Johan Friso school, de Achtsprong en KMN kind & Co vormen samen de “Brede school Molenvliet”. Dit houdt in, dat we samenwerken waar het kan, bijvoorbeeld d.m.v. het organiseren van een brede-schooldag en overleg over de naschoolse activiteiten. De werkgroep Brede School komt eens in de twee maanden bij elkaar en bespreekt de ontwikkelingen binnen de Brede School. Deze overleggen worden aangestuurd door een combinatiefunctionaris van de gemeente. Er zijn nog meer combinatiefunctionarissen betrokken bij dit overleg en de activiteiten die de school organiseert.

Deze naschoolse activiteiten (NSA) worden gedurende het schooljaar voor alle leerlingen van groep 3 t/m 8 vanaf 15.15 uur aangeboden op het gebied van sport en beweging, kunst en cultuur en andere interessante aandachtsgebieden. Per cursus geldt een eigen bijdrage tussen de € 10 en € 20. De activiteiten vinden plaats in ruimtes van de scholen en worden gegeven door deskundige aanbieders.